Shree L. R. Tiwari College of Engineering

Result Analysis

SemesterRankName of Student
III1stJaitapkar Amey Deepak
2ndPandey Abhishek Rameshkumar
3rdJakal Sayali Anant
IV1stPandey Abhishek Rameshkumar
2ndJakal Sayali Anant
3rdJaitapkar Amey Deepak
V1stPatil Samidha Anil
2ndShinde Aakash Santosh
3rdName Sanket Sanjay
VI1stName Sanket Sanjay
2ndGhadage Shruti Laxman
3rdPatil Samidha Anil
VII1stSoni Siddharth Deepak
2ndBade Ekta Shivaji
2ndPoojary Jayashri Raghurama
3rdMishra Prasad Umashankar
VIII1stSoni Siddharth Deepak
2ndParmar Jigar Bansilal
3rdMishra Prasad Umashankar
SemesterRankName of Student
III1stSingh Prashant Kumar
2ndPatil Samidha Anil
3rdKalena Paras
IV1stPatil Samidha Anil
2ndSingh Prashant Kumar
3rdSingh Abhishek Kumar
V1stItalia Tanishque
2ndSoni Siddarth Deepak
3rdEkta Badhe
VI1stSoni Siddarth Deepak
2ndMishra Prasad Umashankar
3rdPaiManjunathVenkatesh
VII1stYadav Rahulkumar Bharatlal
2ndLad Sonali
Maskara Harsha Adikrao
3rdPatil Sainath
VIII1stYadav Rahul Bharatlal
2ndMaskara Harsha Adikrao
3rdDwivedi Anirudh Madhusudhan
SemesterRankName of Student

III

1stSingh Nikhil Anil
2ndMishra Shubham Virchandra
3rdPai Manjunath Venkatesh
Kaveettil Joanna John
IV1stParmar Jigar
2ndSony Siddharth
3rdBadhe Ekta
V1stJayshree Damji Mor
2ndBangera Manisha Gangadhar
3rdSanap Arati Laxman
Adhekar Avinash Krishna
VI1stJayshree Damji Mor
2ndParathe Vikrant Vijay
3rdHarsha Adikrao Maskar
VII1stManisha Gajanan Ujankar
2ndSanjana Shantaram Kadam
3rdBedi Karan Yash
VIII1stManisha Gajanan Ujankar
2ndTejas Pawar
3rdPranil Deshmukh
SemesterRankName of Student

III

1stJayshree Damji Mor
2ndRaj Bharatbhai Vithlani
3rdHarsha Adikrao Maskar
IV1stParathe Vikrant Vijay
2ndMaskar Harsha Adikrao
3rdVithlani Raj Bharatbhai
V1stManisha Gajanan Ujankar
2ndSanjana Shantaram Kadam
3rdSulabh Sureshchandra Shukla
VI1stSulabh Sureshchandra Shukla
2ndManisha Gajanan Ujankar
3rdKadam Sanjana
VII1stVora Krupali
2ndBhandarkar Suresh
3rdMandal Amit
VIII1stVora Krupali
2ndBale Pradnya
3rdSenghani Jineshkumar
Scroll to Top