Shree L. R. Tiwari College of Engineering

UG Result Analysis,

Welcome to the Electronics and Telecommunication Engineering Result Analysis
Explore the detailed analysis of Electronics and Telecommunication Engineering undergraduate results. Gain valuable insights and trends to enhance academic performance and future career prospects.
Are you a student, educator, or industry professional looking for comprehensive insights into Electronics and Telecommunication Engineering undergraduate results? Look no further! Our result analysis provides a deep dive into academic performance trends, helping you make informed decisions for a successful educational journey and future career.
Your success in Electronics and Telecommunication Engineering starts with informed decisions. Explore our result analysis to gain valuable insights into academic performance trends and make the most of your educational journey.
DEPARTMENT OF ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING
ACADEMIC YEAR 23-24(ODD SEM)
TOPPER'S LIST
SEMESTER RANK NAME SGPI
III 1st RAHMAN SADIA OBAID 8.25
2nd LAD VAIBHAV RAMDAS 8.08
3rd SHUKLA GAUTAM RAKESH 7.75
V 1st MORE HARSHADA SUBHASH 10
2nd KADAM SHARMAN SAMARPAL 9.87
3rd DAVE ABHA KETAN 9.22
VII 1st MISHRA ANSHIKA 8.5
2nd POOJARY RAKSHITA RAGHU 8.05
PATOLE GAURAV PRABHAKAR 8.05
3rd KHAN SARFRAZ SARTAJ 8
PUROHIT DURVESH ARVIND 8
Semester Rank Student Name SGPI
III 1st KADAM SHARNAM SHAMARPAL 9.63
2nd MISHRA GAURAV JAIPRAKASH 9.25
3rd MORE HARSHADA SUBHAS 8.38
IV 1st MORE HARSHADA SUBHAS 9.54
2nd DAVE ABHA ICETAN RAMILA 9.25
3rd KADAM SHARNAM SHAMARPAL 8.75
V 1st POOJARY RAKSHITA RAGHU 8.17
2nd PUROHIT DURVESH ARVIND 7.78
2nd SOREN MALA SALKHU 7.78
3rd PANDEY ABHINAV PAWAN 7.52
VI 1st POOJARY RAKSHITA RAGHU 9.05
2nd MISHRA ANSHIKA ASHISH 8.36
3rd SOREN MALA SALKHU 8.09
VII 1st MISTRY DHRUMIL DEEPAK 9.10
2nd SHAIKH SAAD MUNIR AHMED 8.20
3rd PEDDINTI L .S.D PRIYANKA 7.90
3rd GOTHANKAR SAHIL SUYOG 7.90
VIII 1st MISTRY DHRUMIL DEEPAK 9.68
2nd BHOIR OMKAR SANJAY VAISHALI 9.04
3rd GOTHANKAR SAHIL SUYOG 8.98
Semester Rank Name of student Percentage
III 1st Noorul Haque shamsul 9.62
2nd Mishra Anshika Ashish 9.5
2nd Yadav Ratnakar Rajiv kumar 9.5
2nd TAMBOLI SOHAIL SALIM REHANA 9.5
3rd Pandey Abhinav Pawan 9.42
3rd Poojary Rakshita Raghu 9.42
3rd Sapkal Sidhdharth Vasant 9.42
IV 1st Pandey Abhinav Pawan 8.71
2nd Poojary Rakshita Raghu 8.38
3rd Purohit Durvesh Arvind 8.33
V 1st Mistry Dhrumil  Deepak 9.74
2nd Gothankar Sahil suyog 9.5
3rd Tripathi Richa Brijal 9.39
3rd Yadav Ashish kumar Vijayshankar 9.39
VI 1st Mistry Dhrumil Deepak 9.73
2nd Bhoir Omkar Sanjay 9.18
3rd Shaikh Saad Munir Ahemed 9.05
VII 1st TELANG JITEN UMESH 9.85
1st KONCHADA SAIASHISH GANESH 9.85
2nd GHORPADE SALONI SURESH SHRADHA 9.69
2nd MISHRA RUPESHKUMAR LAKHAN 9.69
3rd VAISH HANI MAHENDRA PRASAD 9.62
VIII 1st TELANG JITEN UMESH 9.67
2nd KONCHADA SAIASHISH GANESH 9.21
3rd VAISH HANI MAHENDRA PRASAD 9.10
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Mistry Dhrumil Deepak Nimisha 10
1st Naik Amisha Santosh Darshana 10
1st Yadav Amit Ramesh Mita 10
2nd Bhoir Omkar Sanjay Vaishali 9.92
2nd Parab Amey Arun Snaha 9.92
2nd Shaikh Saad Munir Ahmed Zaitoon 9.92
2nd Gothankar Sahil Suyog Rasika 9.92
2nd Peddinti L .S.D Priyanka Seshu Kumar 9.92
3rd Mandal Deepak Baidyanath Anita 9.88
3rd Sharma Anupama Shivkamal Shobha 9.88
3rd Chakrawarti Nikita Virendrakumar Munni 9.88
IV 1st Bhoir Omkar Sanjay 10
1st Manna Kushar Pradeep 10
1st Mistry Dhrumil Deepak 10
1st Peddiniti L S D Priyanka 10
1st Tripathi Richa Brijal 10
2nd Dubey ankit kumar vijay kumar 9.84
2nd Kansara Shubh Gaurang 9.98
3rd Sharma Anupama Shivkamal 9.96
V 1st GUPTA RAJU MULCHAND PRABHAVATI 10
1st TELANG JITEN UMESH 10
2nd ANSARI RUMAISA VASEEM AHMED BISMA 9.85
2nd KONCHADA SAIASHISH GANESH SRIDEVI 9.85
3rd DUBEY ANKIT KUMAR VIJAY KUMAR KUSUM 9.7
VI 1st Ansari Rumaisa Vaseem 10
1st Ghorpade Saloni Suresh 10
1st Telang Jiten Umesh 10
2nd Mishra Ankit Omprakash 9.96
3rd Gupta Raju Mulchand 9.88
VII 1st Mohammad Sharma Siraj 9.85
2nd Upletwala Erem Bilal nasim 9.15
3rd Shetty Sanjana Purushotham 8.96
VIII 1st Mohammad Shama siraj 9.38
2nd Belel Krishna Laxmikanta Sikha 8.47
3rd Mandal karishma Rajendra 8.46
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Telang Jiten umesh 10
2nd Konchada SaiAshish Ganesh 9.08
3rd Vaish Hani Mahendra 8.96
IV 1st Telang Jiten umesh 10
1st Vaish Hani Mahendra 10
1st Konchada SaiAshish Ganesh 10
2nd Dubey ankit kumar vijay kumar 9.84
2nd Gupta Amit manager 9.84
3rd Gupta Akash Vishwakarma 9.52
3rd Mishra Ankit Omprakash 9.52
V 1st Dukhande Amey Rajendra 9.56
2nd Manekia mubashira Arif 8.96
3rd Prajapati Dipak Suresh 8.37
VI 1st Ghule Madhuri Saurabh 10
1st Manekia mubashira Arif 10
1st Dukhande Amey Rajendra 10
2nd Divakar Rohan Sachin 9.84
3rd Prajapati Dipak Suresh 9
VII 1st Mohammad Shama siraj 9.85
2nd Upletwala Erem Bilal nasim 9.15
3rd Belel Krishna Laxmikanta Sikha 8.88
VIII 1st Mohammad Shama siraj 9.38
2nd Belel Krishna Laxmikanta Sikha 8.47
3rd Mandal karishma Rajendra 8.46
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Dukhande Amey Rajendra 9.69
2nd Prajapati Dipak Suresh 9.54
3rd Divkar Rohan Sachin 9.08
IV 1st Dukhande Amey Rajendra 9.84
1st Prajapati Dipak Suresh 9.84
2nd Manekia Mubashira Arif 9.36
3rd Divkar Rohan Sachin 8.88
V 1st Mohammad Shama Siraj 9.56
2nd Nair Bharatan Sunder 8.48
3rd Kamath Divya Vilas 8.3
VI 1st Mohammad Shama Siraj 8.72
1st Mandal Karishma Rajendra 8.72
2nd Kamath Divya Vilas 8.4
3rd Agrahari Ashish Soham Lal 8.24
3rd Belel Krishna Laxmikanta 8.24
3rd Shetty Sanjana Purushotham 8.24
VII 1st Jha Ritika Ugranath 9.70
2nd Gujari Banita Loknath 8.96
3rd Ansari Faiz Ahmed Ali 8.67
3rd Gujari Raj 8.67
Final Year 1st Kapadi Manishkumar Khushldas 9.16
2nd Jha Ritika Ugranath 8.73
3rd Gujari Banita Loknath 8.45
3rd Ansari Faiz Ahmed Ali 8.45
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Gaurav Darshana Chandrakant 9.85
2nd Mohammad Shama Siraj 9.38
3rd Mandal Karishma Rajendra 9.08
IV 1st Mohammad Shama Siraj 9.84
2nd Lohare Balaji Manohar 8.88
3rd Shetty Sanjana Purushutham 8.72
V 1st Kapadi Manishkumar 9.36
2nd Ritika Jha 8.73
3rd Mannadiar Sarithi 8.7
VI 1st Kapadi Manishkumar 9.57
2nd Ritika Jha 9
3rd Ansari Faiz 8.64
VII 1st Pathade Praveen 8.96
2nd Yadav Kripesh 8.67
3rd Yadav Anshu 8.63
Final Year 1st Mahale Nanda Gopal 9.10
2nd Nair Rohan 8.49
3rd Nair Sharath 8.45
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Manish Kapadi 9.54
2nd Mahesh Patil 8.9
3rd MANNADIAR SMRITHI 8.6
IV 1st Manish Kapadi 9.71
2nd mannadiar smrithi and Jha Ritika 9.46
3rd Ansari Faiz Ahemed Ali 9.07
V 1st Mahale Nanda 9.7
2nd Pathak Alok kumar and Pravin Pathade 9.4
3rd Vaibhav Parab 9.11
VI 1st Mahale Nanda 8.43
2nd Rana Riddhi 8.36
3rd Pravin Pathade 8.25
Final year 1st Sawant Pranalee Pravin 9.41
2nd Shirole Shital Madhusudan 8.96
3rd Gowda Amruta Nagaraj 8.56
Scroll to Top