Shree L. R. Tiwari College of Engineering

UG Result Analysis

Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Mistry Dhrumil Deepak Nimisha 10
1st Naik Amisha Santosh Darshana 10
1st Yadav Amit Ramesh Mita 10
2nd Bhoir Omkar Sanjay Vaishali 9.92
2nd Parab Amey Arun Snaha 9.92
2nd Shaikh Saad Munir Ahmed Zaitoon 9.92
2nd Gothankar Sahil Suyog Rasika 9.92
2nd Peddinti L .S.D Priyanka Seshu Kumar 9.92
3rd Mandal Deepak Baidyanath Anita 9.88
3rd Sharma Anupama Shivkamal Shobha 9.88
3rd Chakrawarti Nikita Virendrakumar Munni 9.88
IV 1st Bhoir Omkar Sanjay 10
1st Manna Kushar Pradeep 10
1st Mistry Dhrumil Deepak 10
1st Peddiniti L S D Priyanka 10
1st Tripathi Richa Brijal 10
2nd Dubey ankit kumar vijay kumar 9.84
2nd Kansara Shubh Gaurang 9.98
3rd Sharma Anupama Shivkamal 9.96
V 1st GUPTA RAJU MULCHAND PRABHAVATI 10
1st TELANG JITEN UMESH 10
2nd ANSARI RUMAISA VASEEM AHMED BISMA 9.85
2nd KONCHADA SAIASHISH GANESH SRIDEVI 9.85
3rd DUBEY ANKIT KUMAR VIJAY KUMAR KUSUM 9.7
VI 1st Ansari Rumaisa Vaseem 10
1st Ghorpade Saloni Suresh 10
1st Telang Jiten Umesh 10
2nd Mishra Ankit Omprakash 9.96
3rd Gupta Raju Mulchand 9.88
VII 1st Mohammad Sharma Siraj 9.85
2nd Upletwala Erem Bilal nasim 9.15
3rd Shetty Sanjana Purushotham 8.96
VIII 1st Mohammad Shama siraj 9.38
2nd Belel Krishna Laxmikanta Sikha 8.47
3rd Mandal karishma Rajendra 8.46
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Telang Jiten umesh 10
2nd Konchada SaiAshish Ganesh 9.08
3rd Vaish Hani Mahendra 8.96
IV 1st Telang Jiten umesh 10
1st Vaish Hani Mahendra 10
1st Konchada SaiAshish Ganesh 10
2nd Dubey ankit kumar vijay kumar 9.84
2nd Gupta Amit manager 9.84
3rd Gupta Akash Vishwakarma 9.52
3rd Mishra Ankit Omprakash 9.52
V 1st Dukhande Amey Rajendra 9.56
2nd Manekia mubashira Arif 8.96
3rd Prajapati Dipak Suresh 8.37
VI 1st Ghule Madhuri Saurabh 10
1st Manekia mubashira Arif 10
1st Dukhande Amey Rajendra 10
2nd Divakar Rohan Sachin 9.84
3rd Prajapati Dipak Suresh 9
VII 1st Mohammad Shama siraj 9.85
2nd Upletwala Erem Bilal nasim 9.15
3rd Belel Krishna Laxmikanta Sikha 8.88
VIII 1st Mohammad Shama siraj 9.38
2nd Belel Krishna Laxmikanta Sikha 8.47
3rd Mandal karishma Rajendra 8.46
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Dukhande Amey Rajendra 9.69
2nd Prajapati Dipak Suresh 9.54
3rd Divkar Rohan Sachin 9.08
IV 1st Dukhande Amey Rajendra 9.84
1st Prajapati Dipak Suresh 9.84
2nd Manekia Mubashira Arif 9.36
3rd Divkar Rohan Sachin 8.88
V 1st Mohammad Shama Siraj 9.56
2nd Nair Bharatan Sunder 8.48
3rd Kamath Divya Vilas 8.3
VI 1st Mohammad Shama Siraj 8.72
1st Mandal Karishma Rajendra 8.72
2nd Kamath Divya Vilas 8.4
3rd Agrahari Ashish Soham Lal 8.24
3rd Belel Krishna Laxmikanta 8.24
3rd Shetty Sanjana Purushotham 8.24
VII 1st Jha Ritika Ugranath 9.70
2nd Gujari Banita Loknath 8.96
3rd Ansari Faiz Ahmed Ali 8.67
3rd Gujari Raj 8.67
Final Year 1st Kapadi Manishkumar Khushldas 9.16
2nd Jha Ritika Ugranath 8.73
3rd Gujari Banita Loknath 8.45
3rd Ansari Faiz Ahmed Ali 8.45
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Gaurav Darshana Chandrakant 9.85
2nd Mohammad Shama Siraj 9.38
3rd Mandal Karishma Rajendra 9.08
IV 1st Mohammad Shama Siraj 9.84
2nd Lohare Balaji Manohar 8.88
3rd Shetty Sanjana Purushutham 8.72
V 1st Kapadi Manishkumar 9.36
2nd Ritika Jha 8.73
3rd Mannadiar Sarithi 8.7
VI 1st Kapadi Manishkumar 9.57
2nd Ritika Jha 9
3rd Ansari Faiz 8.64
VII 1st Pathade Praveen 8.96
2nd Yadav Kripesh 8.67
3rd Yadav Anshu 8.63
Final Year 1st Mahale Nanda Gopal 9.10
2nd Nair Rohan 8.49
3rd Nair Sharath 8.45
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Gaurav Darshana Chandrakant 9.85
2nd Mohammad Shama Siraj 9.38
3rd Mandal Karishma Rajendra 9.08
IV 1st Mohammad Shama Siraj 9.84
2nd Lohare Balaji Manohar 8.88
3rd Shetty Sanjana Purushutham 8.72
V 1st Kapadi Manishkumar 9.36
2nd Ritika Jha 8.73
3rd Mannadiar Sarithi 8.7
VI 1st Kapadi Manishkumar 9.57
2nd Ritika Jha 9
3rd Ansari Faiz 8.64
VII 1st Pathade Praveen 8.96
2nd Yadav Kripesh 8.67
3rd Yadav Anshu 8.63
Final Year 1st Mahale Nanda Gopal 9.10
2nd Nair Rohan 8.49
3rd Nair Sharath 8.45
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Manish Kapadi 9.54
2nd Mahesh Patil 8.9
3rd MANNADIAR SMRITHI 8.6
IV 1st Manish Kapadi 9.71
2nd mannadiar smrithi and Jha Ritika 9.46
3rd Ansari Faiz Ahemed Ali 9.07
V 1st Mahale Nanda 9.7
2nd Pathak Alok kumar and Pravin Pathade 9.4
3rd Vaibhav Parab 9.11
VI 1st Mahale Nanda 8.43
2nd Rana Riddhi 8.36
3rd Pravin Pathade 8.25
Final year 1st Sawant Pranalee Pravin 9.41
2nd Shirole Shital Madhusudan 8.96
3rd Gowda Amruta Nagaraj 8.56
Scroll to Top