Shree L. R. Tiwari College of Engineering

Result Analysis

Academic Year Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st BISWAL JAGRUTI KRUSHNACHANDRA 8.88
  2nd SASTIKAR SHAUNAK SANDEEP 8.42
  3rd SINGH KHUSHI ANAND 8.04
IV 1st BISWAL JAGRUTI KRUSHNACHANDRA 8.43
  2nd SASTIKAR SHAUNAK SANDEEP 8.09
  3rd GUPTA ROHIT 8.04
V 1st PATEL ANURAG CHANDRABHUSHAN 9.59
  2nd LEMBHE AYUSH KISHOR 9.00
  3rd MOJIDRA UJWAL HARSHAD 8.64
VI 1st PATEL ANURAG CHANDRABHUSHAN 9.05
  2nd CHINMAY PRAKASH GHADIGAONKAR 8.77
  3rd MOJIDRA UJWAL HARSHAD 8.64
VII 1st GUPTA SHIVAM ANIL 7.76
  2nd DIXIT JATIN ATUL 7.05
  3rd MISHRA AMAN VIRENDRA VIJAYLAXMI 6.76
VIII 1st GUPTA SHIVAM ANIL 8.02
  2nd MISHRA AMAN VIRENDRA VIJAYLAXMI 7.45
  3rd DIXIT JATIN ATUL 6.56
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st PATEL ANURAG CHANDRABHUSHAN 9.25
2nd PANDEY PRIYA KUMARI  ASHOK KUMAR 9.08
3rd SINGH SAKSHI RAVINDRA REKHA 9.08
IV 1st PATEL ANURAG CHANDRABHUSHAN 9.61
2nd GHADIGAONKAR CHINMAY PRAKASH 9.13
3rd LEMBHE AYUSH KISHOR 8.78
V 1st PINGALE BHARGAV RAMDAS LEENA 8.68
2nd GUPTA SHIVAM ANIL SUNITA 8.23
3rd NACHANKAR KUNAL RAJESH ASHA 8.18
VI 1st PINGALE BHARGAV RAMDAS 8.09
2nd GUPTA SHIVAM ANIL 7.77
3rd DIXIT JATIN ATUL 7.64
VII 1st KAMBLE RESHMA PRAKASH SUREKHA 9.35
2nd SINGH AKASH SHAILENDRA ASHA 9.27
3rd YADAV RAJESH GHURBHARI 9.23
VIII 1st SADRIWALA TAHER SHABBIR 9.63
2nd SINGH SHWETA AJAY 9.42
3rd PANDEY AARTI RAVI 9.42
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Pingale Bhargav Ramdas Leena 9.25
2nd Mishra Amankumar Virendrakumar Vijaylaxmi 8.88
3rd Nachankar Kunal Rajesh Asha 8.88
IV 1st Pingale Bhargav Ramdas Leena 9.25
2nd Nachankar Kunal Rajesh Asha 8.88
3rd Gupta Shivam Anil Sunita 8.79
V 1st Pandey Prakhar Manoj Sunita 9.89
2nd Pawar Vicky Sandeep Sanjana 9.85
3rd Dwivedi Yash Pravesh Sangeeta 9.85
VI 1st Nikam Shubham Ravindra 9.46
2nd Dwivedi Yash Pravesh Sangeeta 9.46
3rd Mishra Ayush Ajay Kumar 9.46
VII 1st Ravat Namrata Jayesh Kantaben 9.69
2nd Shinde Gayatri Dinesh Darshana 9.69
3rd Pal Bandana Makkhan Usha 9.65
VIII 1st Ravat Namrata Jayesh Kantaben 10
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Mandal Shivam Kumar 7.85
1st Pawar Vicky Sandeep 7.85
2nd Nikam shubham ravindra 7.69
3rd Singh Shweta ajay 7.58
IV 1st Pawar Vicky Sandeep 9.69
2nd Nikam shubham ravindra 9.55
3rd Mandal Shivam Kumar 8.86
V 1st Ravat Namrata jayesh 8.96
2nd Shinde Gayatri Dinesh 8.37
3rd Shah Arth Bhavin 7.78
VI 1st Ravat Namrata jayesh 10
2nd Shinde Gayatri Dinesh 9.68
2nd Pal Bandana Makkhan 9.68
3rd Gowda Archana Gopal 9.36
VII 1st WAGHMARE ANURAG ANIL 8
2nd RAUT KRUNAL SUBHASH 8
3rd PARIHAR AKASH PRAKASH 7.73
VIII 1st GUPTA KRISHNA SAHADUR SHANTI DEVI 8.3
2nd WAGHMARE ANURAG ANIL ASHWINI 7.85
3rd TIWARI VEDANT PRABHUNATH GYANMALA 7.7
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Jadhav Vedant Sadashiv 9.38
2nd Ravat Namrata Jayesh 8.62
3rd Avkirkar Sanket Ganesh 7.96
IV 1st Ravat Namrata Jayesh 9.17
2nd Jadhav Vedant Sadashiv 8.34
3rd Gowda Archana Gopal 8.07
V 1st Gupta Krishna 8.15
2nd Waghmare Anurag 7.93
3rd Tiwari Vedant Prabhunath 7.63
3rd Shinde Rohit Sandeep 7.63
VI 1st Waghmare Anurag 9.20
2nd Rajbhar Kusum Saltu 8.8
3rd Tiwari Vedant Prabhunath 8.56
VII 1st Khan Yasmeen Jamal 9.26
2nd Gohil Sharad Tulsi 8.96
3rd Kambli Abhijit Pramod 8.67
3rd Joshi Manthan Jitendra 8.67
VIII 1st Khan Yasmeen Jamal 9.33
2nd Gupta Akash Buddhu Prasad 8.62
3rd Sahani Sanjay Bhrigunath 8.29
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
VI 1st Khan Yasmeen Jamal 10
2nd Gohil Sharad Tulsi 9.11
3rd Tank Paras 8.81
VIII 1st Jadhav Ruchi 9
2nd Gaonkar Sarika 8.67
2nd Yadav Haushila 8.67
3rd Mourya Ashishkumar 8.63
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
IV 1st Khan Yasmeen Jamal 9.41
2nd Ruparelia Vidhi Kiritbhai 8.74
3rd Sahani Sanjay Bhrigunath 8.57
VI 1st Jadhav Ruchi 9.35
2nd Gajera Raj 9.14
3rd Patel Zeba 8.62
Semester Rank Name of student CGPI/Percentage
III 1st Jatin Gaud Jack 8.15
2nd TusharSawantYeshwant 7.85
2nd Harsh Vyas Bharat 7.85
3rd Kosthub Rajesh Singh 7.69
IV 1st Jatin Gaud Jack 9.86
2nd Kosthub Rajesh Singh 9.07
3rd Harsh Vyas Bharat 9.00
V 1st Rahul Vilas Shende 9.71
2nd Komal Agarwal Pawan 9.43
3rd Amreen A Shaikh 9.25
VI 1st Komal Agarwal Pawan 9.26
2nd AAkash Anil Sharma 8.89
3rd Mayank S Gaur 8.67
3rd Devi Prasad Singh 8.67
VII 1st Ramesh U Kadam 73.5%
2nd Kavi R kannojiya 73.3%
3rd Abhishek A Vankit 71.8%
VIII 1st Harshit S Madan 74.7%
2nd Kavi R kannojiya 74.1%
3rd Ramesh U Kadam 73.6%
Scroll to Top