Shree L. R. Tiwari College of Engineering

PG Result Analysis

Semester Rank Name of Student SGPA
I 1 YADAV VIJAY LALJI 8.50
2 VISHNOI YUKTA KISHAN 8.33
3 RAUT NIVEDHA KAILAS 8.17
Semester Rank Name of Student SGPA
I 1 Mhatre Pooja Arun 7.67
2 Shaikh Adil Gulam 7.67
3 Athalye Amrita Anant 7.50
II 1 Mhatre Pooja Arun 9.17
2 Athalye Amrita Anant 8.67
2 Shaikh Adil Gulam 8.00
Semester Rank Name of Student SGPA
I 1 Patil Sweety Mahesh Vandana 10.0
2 Bans Gurveen Kaur Jarnail Singh 9.43
3 Nathani Mohammed Jawad Fayyaz Zainab 9.38
II 1 Patil Sweety Mahesh Vandana 9.62
2 Jagtap Swaranjaly Sandeep Pranjaly 8.67
3 Bans Gurveen Kaur Jarnail Singh 8.62
Semester Rank Name of Student SGPI
I 1st Urmila Khambayat 10.00
2nd Aman Upadhyay 10.00
3rd Pradnya Karekar 10.00
II 1st Pradnya Karekar 9.62
2nd Urmila Khambayat 9.43
3rd Aman Upadhyay 9.43
Semester Rank Name of Student SGPI
I 1st Kunal Pimparkhede 8.95
2nd Bhavika Joshi 8.33
3rd Alfia Munshi 7.90
II 1st Kunal Pimparkhede 8.95
2nd Bhavika Joshi 8.33
3rd Alfia Munshi 7.90
Semester Rank Name of Student SGPI
I 1st Ansari Sana Kausar 7.81
2nd Rogaye Ashwini 7.10
3rd Chouk Manasi Vishal 6.71
II 1st Ansari Sana Kausar 8.62
2nd Rogaye Ashwini 8.29
3rd Shah Harnish Sanjay 8.00
Semester Rank Name of student SGPI
I 1st Namrata Thakur 9.24
2nd Poojadevi Prajapati 7.67
3rd Supriya Kumari 7.52
II 1st HARSHALA BHOIR 8.05
2nd Namrata Thakur 8.05
3rd Sonal Naik 8
Semester Rank Name of student SGPI
I 1st Yatisha Bhoir 7.38
2nd Akshata Churi 6.9
3rd Deshmukh Nikita 6.48
II 1st Akshata Churi 7.62
2nd Yatisha Bhoir 6.76
3rd
Semester Rank Name of student SGPI
I 1st Dange Anas 9.23
2nd Sankhe Pratik 8.14
3rd D'souza Chris 8.09
II 1st Dwivedi Anjali 8.18
1st Kadu Dhanasri 8.18
2nd Dange Anas 8
Semester Rank Name of student SGPI
I 1st Bhogte Mrunal 8.73
2nd Naik Apeksha 8.18
3rd Thombre Neha 7.82
II 1st Bhogte Mrunal 8.73
2nd Naik Komal 8
3rd Doiphode Siddhesh 7.82
Semester Rank Name of student SGPI
I 1st Atame Swati 8
2nd Chaudhari Sonali 8
3rd Pande Jayati 7.64
II 1st Atame Swati 8.82
2nd Chaudhari Sonali 8.18
3rd Talekar Bhushan 8.14
Scroll to Top