Shree L. R. Tiwari College of Engineering

UG Result Analysis

SEMESTER RANK NAME SGPI Marks
III 1st Jain Darsh Narehkumar 10 717
2nd Gupta Raghav Vivek 10 705
3rd Nirban Asjad Sajid Ali 10 704
IV 1st Om Aryan 10 713
2nd Pooja Shripa Satish 10 711
3rd Jain Varsha Mukesh 10 703
V 1st Jha Nikita Subhachchandra 10 656
2nd Sharma Vaibhav Paramatmalal 10 643
3rd Mishra Pratik Satishkumar 9.85 667
VI 1st Shaikh Aaliya Javed 10 702
2nd Jha Ambar Bharat 10 692
3rd Dsouza Delcy Divan 10 688
VII 1st Joshi Bhanu Anand 10 682
2nd Dane Nikita Pramod 9.85 646
3rd Satelkar Reetika Suryakant 9.69 666
VIII 1st Joshi Bhanu Anand 10 683
2nd Joshi Dharmik Jayesh 10 676
3rd Dane Nikita Pramod 10 659
SEMESTER RANK NAME CGPI
III 1st Mishra Pratik Satishkumar Pooja 10
2nd Shaikh Aaliya Javed Gulnar 9.85
3rd Anavakar Abhay Chetan 9.69
3rd Sharma Gauravi Deepak Rekha 9.69
IV 1st Anavakar Abhay Chetan 10
1st Dsouza Delcy Davis 10
1st Jha Amber Bharat 10
1st Kumar Saurav Sudhanshu 10
1st Mhatre Tanvi Sanjay 10
1st Mishra Pratik Satishkumar 10
1st Mohite Falguni Babasaheb 10
1st Shaikh Aaliya Mohamed Ashfaq 10
1st Sharma Gauravi Deepak 10
1st Singh Shivam Durbin 10
1st Suthat Bharat 10
1st Tiwari Neha Kamlesh 10
2nd Yadav Vivek Gulabchand 9.91
3rd Maurya Suraj Udaybhan 9.81
V 1st Dane Nikita Pramod Rekha 9.7
1st Joshi Bhanu Anand Anita 9.7
2nd Sharma Shreeya Sunil Vandana 9.56
3rd Gupta Shivangi Ramashankar Bindu 9.19
VI 1st Dane Nikita Pramod 10
1st Joshi Bhanu Anand 10
2nd Sharam Shreya Sunil 9.85
2nd Yadav Rakhi Ramkripal 9.85
3rd Jani Kartavya Tejas 9.69
3rd Joshi Dharmik Jayesh 9.69
VII 1st Singh Atul Nagendra 9.73
2nd Shaikh Ayesha Mohammmed Jalil 9.54
3rd Shah Minesh Ketan 9.27
VIII 1st Shaikh Ayesha Mohammmed Jalil 9.46
2nd Bhosale Sushil Sunil 8.92
3rd Chowdhary Yash Sanjay 8.75
SEMESTER RANK NAME CGPI
III 1st Joshi Bhanu Anand 9.04
2nd Joshi Dharmik Jayesh 8.92
2nd Satelkar Reetika Suryakant 8.92
3rd Gupta Shivangi Ramashankar 8.5
IV 1st Joshi Bhanu Anand Anita 9.7
1st Dane Nikita Pramod Rekha 9.63
2nd Pandey Abhishek Rajesh Reeta 9.63
3rd Trivedi Ajit Kumar Suresh Kumar Meera 9.59
V 1st Chowdhary Yash Sanjay Lalamma 9.41
1st Singh Shivansh Sanjay 9.41
2nd Pawar Ajinkya Abhimanyu 9.11
2nd Shaikh Ayeesha Mohammed Jalil Shahjahan 9.11
3rd Batadiya Mukund Ramesh 8.96
3rd Pillay Praful Prashant 8.96
VI 1st Mane Paridnya Sanjiv Geetanjali 9.38
2nd Chowdhary Yash Sanjay Lalamma 9.23
3rd Shaikh Ayesha Mohammed Jalil Shahjahan 9.18
VII 1st Kunawar Kiran Karansingh 9.84
2nd Agarwal Shreya Navin 9.68
3rd Doshi Malay Paresh 9.2
VIII 1st Agarwal Shreya Navin 9.11
2nd Tiwari Suraj Bijayshankar 8.93
3rd Tripathi Neha Vijay 8.93
3rd Singh Jainesh Ranjit 8.77
Semester Rank Name of student Percentage/SGPI
III 1st Shaikh Ayeesha Mohammed Jalil Shahjahan 9.38
2nd Chowdhary Yash Sanjay Lalamma 8.73
2nd Jha Saajan Kumar Bishwambhar 8.73
3rd Bhosale Sushil Kumar Sunil 8.62
3rd Patil Nikhil Rajesh 8.62
3rd Pingle Aditya Sunil 8.62
IV 1st Shaikh Ayesha 9.66
2nd Bhosle Sushil 9.36
3rd Patil Nikhil 9.41
V 1st Agarwal Shreya Navin 10
2nd Mishra Sneha Akilesh 9.67
3rd Maurya Swati Virendra 9.5
VI 1st Agarwal Shreya Navin 9.83
2nd Palav Mansi 9.33
3rd Dholiya Mehul 8.92
VII 1st Acharya Shreya raghavendra 9.36
2nd Naroliya Harshada Hari 9.2
2nd Viradiya Nikhil 9.2
2nd Yadav Neeraj Shitalaprasad 9.2
3rd Roy Manodeep 9.04
VIII 1st Naroliya Harshada Hari 9.41
2nd Timalsena Vikram 9.26
3rd Acharya Shreya raghavendra 9.11
3rd Rajput Nandkishor GyanSingh Thakur 9.11
3rd Desai Tanvi 9.11
Semester Rank Name of student Percentage/SGPI
III 1st Agrawal Shreya navin 9.32
2nd Singh Jainesh Ranjit 8.93
3rd Chaudhary Abhishek Vinodkumar 8.86
IV 1st Agrawal Shreya navin 9.71
2nd Singh Jainesh Ranjit 9.11
3rd Chaudhary Abhishek Vinodkumar 8.61
V 1st Acharya Shreya raghavendra 8.33
1st Naroliya Harshada Hari 8.33
1st Rajput Nandkishor GyanSingh Thakur 8.33
1st Roy Manodeep 8.33
2nd Yadav Jignesh Ramchandra 8.17
3rd Yadav Neeraj Shitalaprasad 8
VI 1st Naroliya Harshada Hari 9.67
2nd Yadav Jignesh Ramchandra 9
3rd Acharya Shreya raghavendra 8.83
3rd Yadav Neeraj Shitalaprasad 8.83
VII 1st Sharma Suman Mantoon 8.92
2nd Shetty kajal 8.88
2nd Tiwari Madhav 8.88
3rd Singh Priyanka Anil 8.72
3rd Tulaskar Shivani 8.72
VIII 1st Sarkar Minisha Pradeep 9.22
2nd Shaikh Imroz Akheel Ahmed 8.85
3rd Sharma Suman Mantoon 8.81
Semester Rank Name of student Percentage/SGPI
III 1st Yadav Neeraj Shitalaprasad 8.71
2nd Yadav Jignesh Ramchandra 8.57
3rd Naroliya Harshada Hari 8.18
IV 1st Yadav Jignesh Ramchandra 8.82
2nd Acharya Shreya raghavendra 8.39
2nd Naroliya Harshada Hari 8.39
3rd Roy Manodeep 8.14
V 1st Gupta Rohit Suresh Sumitra 8.5
2nd Sahalot Shweta 8.17
3rd Sholap Akshay Chandrakant 8
VI 1st Sahalot Shweta 9.54
2nd Shetty Kajal Kishore 8.67
3rd Tulaskar Shivani Subash 8.5
3rd Tiwari Madhav 8.5
VII 1st Nikhil Anand Birendra 9.2
1st Kondappa Abitya 9.2
2nd Sahu Vikram Pratap 8.88
2nd Bardia Pratik Poonam 8.88
2nd Khan Amin Sharmim 8.88
2nd Morya Krishna Suresh 8.88
2nd Valangap Parth 8.88
3rd Jadhav Swati 8.72
3rd Marge Priyanka Dattarary 8.72
3rd Naik Akash 8.72
3rd Tiwari Bhavna Kailash 8.72
VIII 1st Nirmal Hiten Mahesh Rupa 9.07
2nd Tiwari Bhavna Kailash 8.81
3rd Saha Urmil Premal 8.67
Semester Rank Name of student Percentage/SGPI
III 1st Gupta Rohit Suresh Sumitra 7.82
1st Kulkarni Tejas Manohar Usha 7.82
2nd Jadhav Santosh Subhash Sushma 7.64
3rd Raorane Prathane Mangesh 7.57
IV 1st Tejas Manohar Kulkarni 8.07
2nd Adhatrao Asmita Janardan Nina 7.93
3rd Bag Ankita Anand Aparna 7.36
V 1st Mandal Komal Indradev 8.33
1st Marge Priyanka Dattatray Minal 8.33
1st Nirmal Hiten Mahesh 8.33
2nd Jadhav Swati Madhukar Prem 8.29
3rd Maurya Krishna Suresh Sadhana 8.17
VI 1st Nirmal Hiten Mahesh 8.83
2nd Maurya Krishna Suresh Sadhana 8.67
3rd Agrawal Siddharth Manish 8.58
VII 1st Naik Shivali Ashok 77.62
2nd Raval Aditya Hitesh Neeta 77.12
3rd Rai Karan Gunnapal Sumitra 75.2
VIII 1st Raval Aditya Hitesh Neeta 79.57
2nd Saini Ashima Yogendra Punam 79.14
3rd Sane Ayushi Sanjay Sejal 79
3rd Shetty Nidhi Ramesh Nethravathi 79
Semester Rank Name of student Percentage/SGPI
III 1st Marge Priyanka Dattatray Minal 8.18
2nd Agrawal Amit Pawar Kiran 7.86
3rd Siddharth Agrawal Manish 7.29
IV 1st Naik Shivali Ashok 69.88
2nd Variya Kishita Ashok 65.88
3rd Yadav Poonam Amar Bahadur 65.41
V 1st Shivali Naik Ashok 74.47
2nd Pal Amit Kumar Shobhnath 69.76
3rd Soni Kishan Dilip 69.29
VI 1st Trikha Nitish Girishchandra 79.41
2nd Singh Ranjana BhanuPratap 78.23
3rd Singh Varsha Ashok Sunita 74.47
VII 1st Trikha Nitish Girishchandra 74.13
2nd Patil Neha Kishore Mahanada 73.63
3rd Sawaroekar Gayatri Vilas Pooja 73
VIII 1st Singh Pranoy Kumar 79.57
1st Singh Varsha Ashok 79.57
2nd Kuber Niravanil 76.29
3rd Singh Ranjana 75.86
SEMESTER RANK NAME SGPI Marks
III 1st Jain Darsh Narehkumar 10 717
2nd Gupta Raghav Vivek 10 705
3rd Nirban Asjad  Sajid Ali 10 704
IV 1st Om Aryan 10 713
2nd Pooja Shripa Satish 10 711
3rd Jain Varsha  Mukesh 10 703
V 1st Jha Nikita Subhachchandra 10 656
2nd Sharma Vaibhav Paramatmalal 10 643
3rd Mishra Pratik Satishkumar 9.85 667
VI 1st Shaikh Aaliya Javed 10 702
2nd Jha Ambar Bharat 10 692
3rd Dsouza Delcy Divan 10 688
VII 1st Joshi Bhanu Anand 10 682
2nd Dane Nikita Pramod 9.85 646
3rd Satelkar Reetika Suryakant 9.69 666
VIII 1st Joshi Bhanu Anand 10 683
2nd Joshi Dharmik Jayesh 10 676
3rd Dane Nikita Pramod 10 659
SEMESTER RANK NAME CGPI
III 1st MISHRA PRATIK SATISHKUMAR POOJA 10
2nd SHAIKH AALIYA JAVED GULNAR 9.85
3rd ANAVAKAR ABHAY CHETAN 9.69
3rd SHARMA GAURAVI DEEPAK REKHA 9.69
IV 1st ANAVAKAR ABHAY CHETAN 10
1st DSOUZA DELCY DAVIS 10
1st JHA AMBER BHARAT 10
1st KUMAR SAURAV SUDHANSHU 10
1st MHATRE TANVI SANJAY 10
1st MISHRA PRATIK SATISHKUMAR 10
1st MOHITE FALGUNI BABASAHEB 10
1st SHAIKH AALIYA MOHAMED ASHFAQ 10
1st SHARMA GAURAVI DEEPAK 10
1st SINGH SHIVAM DURBIN 10
1st SUTHAT BHARAT 10
1st TIWARI NEHA KAMLESH 10
2nd YADAV VIVEK GULABCHAND 9.91
3rd MAURYA SURAJ UDAYBHAN 9.81
V 1st / DANE NIKITA PRAMOD REKHA 9.7
1st JOSHI BHANU ANAND ANITA 9.7
2nd SHARMA SHREEYA SUNIL VANDANA 9.56
3rd GUPTA SHIVANGI RAMASHANKAR BINDU 9.19
VI 1st DANE NIKITA PRAMOD 10
1st JOSHI BHANU ANAND 10
2nd SHARAM SHREYA SUNIL 9.85
2nd YADAV RAKHI RAMKRIPAL 9.85
3rd JANI KARTAVYA TEJAS 9.69
3rd JOSHI DHARMIK JAYESH 9.69
VII 1st SINGH ATUL NAGENDRA 9.73
2nd SHAIKH AYESHA MOHAMMMED JALIL 9.54
3rd SHAH MINESH KETAN 9.27
VIII 1st SHAIKH AYESHA MOHAMMMED JALIL 9.46
2nd BHOSALE SUSHIL SUNIL 8.92
3rd CHOWDHARY YASH SANJAY 8.75
SEMESTER RANK NAME CGPI
III 1st Joshi Bhanu Anand 9.04
2nd Joshi Dharmik Jayesh 8.92
2nd Satelkar Reetika Suryakant 8.92
3rd Gupta Shivangi Ramashankar 8.5
IV 1st JOSHI BHANU ANAND ANITA 9.7
1st DANE NIKITA PRAMOD REKHA 9.63
2nd PANDEY ABHISHEK RAJESH REETA 9.63
3rd TRIVEDI AJIT KUMAR SURESH KUMAR MEERA 9.59
V 1st Chowdhary Yash Sanjay Lalamma 9.41
1st Singh Shivansh Sanjay 9.41
2nd Pawar Ajinkya Abhimanyu 9.11
2nd Shaikh Ayeesha Mohammed Jalil Shahjahan 9.11
3rd Batadiya Mukund Ramesh 8.96
3rd Pillay Praful Prashant 8.96
VI 1st MANE PARIDNYA SANJIV GEETANJALI 9.38
2nd CHOWDHARY YASH SANJAY LALAMMA 9.23
3rd SHAIKH AYESHA MOHAMMED  JALIL SHAHJAHAN 9.18
VII 1st Kunawar Kiran Karansingh 9.84
2nd Agarwal Shreya Navin 9.68
3rd Doshi Malay Paresh 9.2
VIII 1st Agarwal Shreya Navin 9.11
2nd TIWARI SURAJ BIJAYSHANKAR 8.93
3rd TRIPATHI NEHA VIJAY 8.93
3rd SINGH JAINESH RANJIT 8.77
Semester Rank Name of student Percentage/SGPI
III 1st Shaikh Ayeesha Mohammed Jalil Shahjahan 9.38
2nd Chowdhary Yash Sanjay Lalamma 8.73
2nd Jha Saajan Kumar Bishwambhar 8.73
3rd Bhosale Sushil Kumar Sunil 8.62
3rd  Patil Nikhil Rajesh 8.62
3rd Pingle Aditya Sunil 8.62
IV 1st  Shaikh Ayesha 9.66
2nd  Bhosle Sushil 9.36
3rd  Patil Nikhil 9.41
V 1st  Agarwal Shreya Navin 10
2nd  Mishra Sneha Akilesh 9.67
3rd Maurya Swati Virendra 9.5
VI 1st  Agarwal Shreya Navin 9.83
2nd  Palav Mansi 9.33
3rd  Dholiya Mehul 8.92
VII 1st  Acharya Shreya raghavendra 9.36
2nd  Naroliya Harshada Hari 9.2
2nd Viradiya Nikhil 9.2
2nd  Yadav Neeraj Shitalaprasad 9.2
3rd  Roy Manodeep 9.04
VIII 1st  Naroliya Harshada Hari 9.41
2nd  Timalsena Vikram 9.26
3rd  Acharya Shreya raghavendra 9.11
3rd  Rajput Nandkishor GyanSingh Thakur 9.11
3rd  Desai Tanvi 9.11
Semester Rank Name of student Percentage/SGPI
III 1st Agrawal Shreya  navin 9.32
2nd Singh Jainesh Ranjit 8.93
3rd Chaudhary Abhishek Vinodkumar 8.86
IV 1st Agrawal Shreya  navin 9.71
2nd Singh Jainesh Ranjit 9.11
3rd Chaudhary Abhishek Vinodkumar 8.61
V 1st Acharya Shreya raghavendra 8.33
1st Naroliya Harshada Hari 8.33
1st Rajput Nandkishor GyanSingh Thakur 8.33
1st Roy Manodeep 8.33
2nd Yadav Jignesh Ramchandra 8.17
3rd Yadav Neeraj Shitalaprasad 8
VI 1st Naroliya Harshada Hari 9.67
2nd Yadav Jignesh Ramchandra 9
3rd Acharya Shreya raghavendra 8.83
3rd Yadav Neeraj Shitalaprasad 8.83
VII 1st Sharma Suman Mantoon 8.92
2nd Shetty kajal 8.88
2nd Tiwari Madhav 8.88
3rd Singh Priyanka Anil 8.72
3rd Tulaskar Shivani 8.72
VIII 1st Sarkar Minisha Pradeep 9.22
2nd Shaikh Imroz Akheel Ahmed 8.85
3rd Sharma Suman Mantoon 8.81
Semester Rank Name of student Percentage/SGPI
III 1st Yadav Neeraj Shitalaprasad 8.71
2nd Yadav Jignesh Ramchandra 8.57
3rd Naroliya Harshada Hari 8.18
IV 1st Yadav Jignesh Ramchandra 8.82
2nd Acharya Shreya raghavendra 8.39
2nd Naroliya Harshada Hari 8.39
3rd Roy Manodeep 8.14
V 1st Gupta Rohit Suresh Sumitra 8.5
2nd Sahalot Shweta 8.17
3rd Sholap Akshay Chandrakant 8
VI 1st Sahalot Shweta 9.54
2nd Shetty Kajal Kishore 8.67
3rd Tulaskar Shivani Subash 8.5
3rd Tiwari Madhav 8.5
VII 1st Nikhil Anand Birendra 9.2
1st Kondappa Abitya 9.2
2nd Sahu Vikram Pratap 8.88
2nd Bardia Pratik Poonam 8.88
2nd Khan Amin Sharmim 8.88
2nd Morya Krishna Suresh 8.88
2nd  Valangap Parth 8.88
3rd Jadhav Swati 8.72
3rd Marge Priyanka Dattarary 8.72
3rd  Naik Akash 8.72
3rd  Tiwari Bhavna Kailash 8.72
VIII 1st  Nirmal Hiten Mahesh Rupa 9.07
2nd  Tiwari Bhavna Kailash 8.81
3rd  Saha Urmil Premal 8.67
Semester  Rank Name of student Percentage/SGPI
III 1st Gupta Rohit Suresh Sumitra 7.82
1st Kulkarni Tejas Manohar Usha 7.82
2nd Jadhav Santosh Subhash Sushma 7.64
3rd Raorane Prathane Mangesh 7.57
IV 1st Tejas Manohar Kulkarni 8.07
2nd Adhatrao Asmita Janardan Nina 7.93
3rd Bag Ankita Anand Aparna 7.36
V 1st Mandal Komal Indradev 8.33
1st Marge Priyanka Dattatray Minal 8.33
1st Nirmal Hiten Mahesh 8.33
2nd Jadhav Swati Madhukar Prem 8.29
3rd Maurya Krishna Suresh Sadhana 8.17
VI 1st Nirmal Hiten Mahesh 8.83
2nd Maurya Krishna Suresh Sadhana 8.67
3rd Agrawal Siddharth Manish 8.58
VII 1st Naik Shivali Ashok 77.62
2nd Raval Aditya Hitesh Neeta 77.12
3rd Rai Karan Gunnapal Sumitra 75.2
VIII 1st Raval Aditya Hitesh Neeta 79.57
2nd Saini Ashima Yogendra Punam 79.14
3rd Sane Ayushi Sanjay Sejal 79
3rd Shetty Nidhi Ramesh Nethravathi 79
Semester Rank Name of student Percentage/SGPI
III 1st Marge Priyanka Dattatray Minal 8.18
2nd Agrawal Amit Pawar Kiran 7.86
3rd Siddharth Agrawal Manish 7.29
IV 1st Naik Shivali Ashok 69.88
2nd Variya Kishita Ashok 65.88
3rd Yadav Poonam Amar Bahadur 65.41
V 1st Shivali Naik Ashok 74.47
2nd Pal Amit Kumar Shobhnath 69.76
3rd Soni Kishan Dilip 69.29
VI 1st Trikha Nitish Girishchandra 79.41
2nd Singh Ranjana BhanuPratap 78.23
3rd Singh Varsha Ashok Sunita 74.47
VII 1st Trikha Nitish Girishchandra 74.13
2nd Patil Neha Kishore Mahanada 73.63
3rd Sawaroekar Gayatri Vilas Pooja 73
VIII 1st Singh Pranoy Kumar 79.57
1st Singh Varsha Ashok 79.57
2nd Kuber Niravanil 76.29
3rd Singh Ranjana 75.86
Scroll to Top